לכלל הקטגוריות >

צינור לחץ "קורנטה" ​

0.7 מ' מק"ט 82975

1 מ' מק"ט 82968 

1.5 מ' מק"ט 82951 

כולל אטמים מ-PVC 

מוצרים

 

 

 

אגודה שיתופית חקלאית